Menu

Rugby Academy

Vijfde Rugby Academy een feit
Sinds 26 augustus 2015 is er een vijfde Rugby Academy in Nederland. Deze nieuwe Academy – officieel Rugby Academy NoordOost (RANO) – biedt ruimte aan jonge talentvolle rugbyers in het Noorden om zich verder te ontwikkelen naar professioneel rugbyer. Net als de andere Academy’s biedt Rugby Academy NoordOost een programma aan voor gemotiveerde jongens en meisjes vanaf 12 jaar met als doel ze verder te ontwikkelen tot nationale en internationale rugbyspelers.

In samenwerking met OSG Sevenwolden, Topsport Talentschool in Heerenveen, zijn dit schooljaar 17 talenten gestart aan de Academy. Deze jongeren zijn geselecteerd door het Regionaal Talentencentrum (RTC) en kunnen les volgen op de diverse niveaus van de middelbare school. De rugbytrainingen worden in nauwe samenwerking met het High Performance Team van de NRB ontwikkeld. Na de officiële goedkeuring van de NRB op 25 augustus jl. hebben de leerlingen de Topsportstatus van NOC-NSF gekregen. Door deze status wordt het, ondanks het intensieve topsportprogramma, makkelijker om school en rugby te combineren.

Rugbytalenten bij Greate Pier
Op dit moment zijn er vier rugbytalenten van Greate Pier die deelnemen aan de Rugby Academy, te weten Douwe Koehoorn, Storm Marijnissen, Timo Pietersen en Duncan van der Til. Tevens is een van onze trainers, Sjoerd van de Bosch, actief binnen de technische staf van de RANO. Uiteraard zijn wij als club heel trots op deze jongens, maar eerlijk is eerlijk dat zijn we op alle rugbyers en rugbysters van onze club.

Wat is een Rugby Academy?
Een Rugby Academy is een organisatie (Stichting) die een gecombineerde School en Topsport opleiding voor jonge talentvolle rugbyers mogelijk maakt. In nauwe samenwerking met de Nederlands Rugby Bond en NOC*NSF wordt deze mogelijkheid geboden. Een Rugby Academy werkt hierin altijd samen met een Topsport Talentschool. De Rugby Academy verzorgt de dagelijkse sport- en rugby lessen (het rugby-talentenprogramma). De Topsport Talentschool (voorheen genoemd LOOT-school) biedt het reguliere voortgezet onderwijs aan. LOOT staat voor Landelijk Overleg Onderwijs en Topsport.

Wat is een Topsport Talentschool?
Een Topsport Talentschool is een school voor voortgezet onderwijs waar het door middel van een aangepast lesprogramma voor jonge sporttalenten gemakkelijker wordt gemaakt om het volgen van onderwijs met sport te combineren. De scholen bieden onder meer een flexibel lesrooster, vrijstelling van bepaalde vakken en persoonlijke begeleiding. Rugby Academy NoordOost gaat samen werken met twee Topsport Talentscholen te weten: Carmelcollege in Emmen en OSG Sevenwolden in Heerenveen.

Read more...
Subscribe to this RSS feed