Menu

Historie

Historie van rugbyclub Great Pier Leeuwarden
Historie van rugbyclub Great Pier Leeuwarden

In 1823 ontstond de sport rugby spontaan. Tijdens een voetbalmatch op een school in het stadje Rugby in Engeland, pakte een jongeman, genaamd William Webb Ellis, de bal op met zijn handen en begon daarmee in de richting van het doel van de tegenstander te lopen.

Deze actie zou uitgroeien tot een volwaardige sport.

Het duurde echter tot W.O. I dat er rugby in Leeuwarden gespeeld werd. Op 16 april 1916 werd er een officiële Interland gespeeld op de toenmalige velden van L.A.C. Frisia in LEEUWARDEN. De wedstrijd ging tussen de twee geïnterneerde teams van Engeland en Schotland.  Een enorme happening waar maar liefst 2.500 betalende toeschouwers op af kwamen. Naast de ambassadeur van Engeland, was ook het voltallige bestuur van L.A.C. Frisia aanwezig. Voor de winnaars van deze wedstrijd was er een zilveren beker beschikbaar, terwijl alle deelnemers een zilveren medaille kregen.

Het zou nog lange tijd duren voordat de Rugby sport zich nestelde in onze cultuur.

Op 1 juni 1977 werd in Dronrijp de R.C. Greate Pier opgericht. Het was Willem Feyten, oud lid van Utrechtse Rugby Club,  die met een aantal anderen de oprichtingsvergadering hield in Café Bergsma in Oosterend. Naast Willem was daar onder andere ook Wietse Visser bij aanwezig.

Zo was R.C. Greate Pier een feit. Het eerste veld was bij Schatsenburg in Dronrijp. Het clubhuis zat in de kantine van het gelijknamige zwembad. In deze periode werd de club kampioen van de.

Naast de heren begonnen ook de dames een eigen team; R.C. Greate Tryn. Zij hebben tot 1984 een markante rol binnen de club gehad. Helaas werd toen het team opgeheven, omdat het maar niet lukte om nieuwe aanwas te krijgen.

Intussen tijd was Greate Pier verhuist naar Leeuwarden, waar zij kwamen op het oude stek van FVC met een eigen clubhuis. Dit was in 1981. Helaas waren de voetvelden niet berekend op een rugbyclub en was er geen ruimte hier een veld te creëren. Daarom werden de wedstrijden gespeeld in het park tegenover het toenmalige zwembad Nylan. Hier werden veel mooie wedstrijden en toernooien gespeeld. Naast het damesteam had Pier zelfs een tweede team. Helaas werd ook dit 2e team opgeheven. Rugby was te onbekend om direct al te kunnen wedijveren met het voetbal.

In 1984 volgde de 2e verhuizing. De velden in het Nijlan werden verlaten en nam de club zijn intrek op sportpark Aldlan aan de Langdeelstraat, bij de toenmalige voetbalcub OSI.  Hier namen wij onze intrek in het oude buurthuis van de wijk Bornia, dat werd verplaatst van de Borniastraat naar Aldlan. Hier werd het tweede kampioenschap gevierd. In 1985 werd de beslissende wedstrijd tegen de Pioneers uit Assen met 20-0 gewonnen.

Helaas is dit ook het laatste kampioensfeestje dat er is geweest.

De jaren daarna was het ledental erg wisselvallig. Vaak moest er met een incompleet team worden gespeeld. Dit veranderde na 2000. Leeuwarden kreeg steeds meer studenten. Zij kwamen onze gelederen versterken. Ook lukte het weer om een damesteam in de competitie in te schrijven. Vaak werd erbij de heren  meegedaan om het kampioenschap. Het is de heren  tot op de dag van vandaag niet gelukt om dit doel te bereiken. Iets wat te dames gelukkig wel lukte.

Langzamerhand kwam er meer beleid qua jeugd. Iets wat eigenlijk al veel eerder van de grond had moeten komen. Door de inzet van vele vrijwilligers heeft R. C. Greate Pier nu een snel groeiende jeugdtak. In alle jeugdcategorieën  heeft de club een aanbod. De Jeugd heeft de toekomst.

Al vanaf 2002 stond de club weer op de lijst om te verhuizen. Dit keer naar Kalverdijkje Zuid. Het zou echter dat 2014 duren alvorens er duidelijkheid  kwam. We konden blijven in Aldlan. De sportfaciliteiten werden uitgebreid en een mooi clubhuis is het gevolg.

Reden te meer om de toekomst met vertrouwen tegemoet te zien.